Home Over De Melodica's

 


Over De Melodica's
Historie

Hieronder vindt u informatie over De Melodica's. Van de oprichting in 1960 tot en met het huidige repertoire en onze optredens.

Oprichting

Wij zijn Accordeonvereniging De Melodica's uit Rijswijk gld. De club is opgericht in een huiskamer op 26 februari 1960. De leden begonnen zich al gauw aan te melden en de club groeide uit naar zo'n 30 leden. De dirigent moest dan ook de club in groepjes gaan verdelen en in 1960 werd er al in partijen gespeeld.

Jaren '70
In 1970 vieren we het 10-jarig bestaan van de vereninging. In dat jaar wordt ook de heer A.J. Knopper dirigent van De Melodica's.
In deze jaren werden er op concoursen vele eerste prijzen behaald en werd er twee keer per jaar een uitvoering gegeven. In november was de grote uitvoering en in februari of maart voor de vrouwenvereniging en de bejaardensoos. In de krant stonden we dan groots aangekondigd met kreten als "Show van De Melodica's" of "Grote show en variétéavond". Er was dan een grote bazar met verloting en 's avonds een bingo met de trekking van de loterij. De Melodica's zijn altijd goed in beweging en de zaal zat dan ook elke uitvoering vol.

Jaren '80
In 1983 is de heer Knopper 12,5 jaar dirigent bij de vereniging. Het A, B en C orkest speelde de sterren van de hemel. Er werden ook in de jaren '80 grote successen behaald op concoursen en de heer Knopper kreeg daarbij een eervolle vermelding voor zijn deskundige leiding. In februari 1985 vieren we het 25-jarig bestaan van de vereniging. Door de burgemeester wordt een nieuwe clubvlag ofwel vaandel aangeboden.

Jaren '90
Het belangrijkste doel van De Melodica's deze jaren is amusement aanbieden. Het concours-gebeuren is daarmee op een lager pitje komen te staan. In 1998 komt dirigent Knopper te overlijden. Onze huidige dirigent D. Honders neemt het stokje over.
De laatste jaren spelen we met name in verzorgingshuizen en andere aangelegenheden. Ons repertoire is in thema's ondergebracht, zoals 'Zeemansliederen', 'Hollandse liedjes', 'Swingende Zuid-Amerikaanse muziek', en 'Palingsound'.

Jaren 2000-2007
In 2000 bestaat de vereniging 40 jaar. In dat jaar kwam de wens naar boven om ooit eens een CD op te nemen. Dit is uiteindelijk gelukt: op 11 december 2004 is de CD opgenomen, en op 26 februari 2005 is hij tijdens het 45-jarig jubileum gepresenteerd. Hiervoor was de burgemeester uitgenodigd. Deze overhandige het eerste exemplaar aan de voorzitter, waarna elk lid een CD in ontvangst mocht nemen. Ook is de CD verkocht aan donateurs en andere geïnteresseerden.

2008
De vereniging bestaat momenteel 48 jaar en telt 17 leden. Het repertoire bestaat uit vrolijke en gezellige muziek en in verzorgingshuizen veel meezingers. De donderdagavond is normaliter de avond dat we optreden. Als er geen optredens ingepland staan wordt er op deze avond gerepeteerd in dorpsgebouw De Hoekenburg.

2009
Op 19 maart, de repetitieavond, bereikt ons het bericht dat de dirigent Dik Honders is overleden en 2 maanden later overlijdt ook zijn vrouw. Dat zijn berichten die onze vereniging diep raken. Na de zomervakantie neemt Hans Oord het dirigeerstokje over.
Op de uitvoering van 7 november wordt Dik Honders en zijn vrouw herdacht. De aanwezigheid van de familie Honders werd door De Melodica's zeer op prijs gesteld. Inmiddels komen de voorbereidingen voor het 50 jarig jubileum in volle gang en in 2010 gaan we dat vieren met leden, donateurs en de toneelspelers. Daarbij vind ook de presentatie plaats van de nieuwe kleding.

2010
Op 27 maart is het 50 jarig jubileum gevierd met de leden en de donateurs. Een gezellige feestavond waarbij de cabaret groep "'t Ken Net" uit Herwijnen werd uitgenodigd. Ook is de kleding vernieuwd. Er zijn voor de dames blouses en voor de heren overhemden met vlinderstrikje gekocht.
Op 6 en 13 november vonden de jaarlijkse uitvoeringen plaats en deze stonden in het teken van de nieuwe CD. Ook werden er solisten aan het programma toegevoegd en wel een dwarsfluit, klarinet, trompet en verschillende gitaren. Het viel bij het publiek goed in de smaak.
De voorbereidingen voor de CD zijn in volle gang en in 2011 wordt deze gepresenteerd.
We hebben het jaar afgesloten door medewerking te verlenen aan de kerkdienst op 24 december in de kerk in Rijswijk

2011
Na de uitvoering van 2010 gaan we ons voorbereiden op de nieuwe CD(2e). Begin januari prikken we een datum voor de opname en het wordt 21, 22 en 23 april. De offerte wordt gemaakt. De eerste 3 maanden van 2011 wordt er alleen maar geoefend voor de CD opname. Op zaterdagmiddag 23 april om 1 uur is het opnemen klaar en gaan we met een goed gevoel naar huis. De CD komt in de loop van 2012 in de verkoop.We gaan dan weer optreden in verzorgings huizen want dat hebben we wel gemist.
In september gaan we ons weer voorbereiden op de uitvoeringen met als thema Heal the World. De toneelspelers zijn weer erg enthousiast. Op 5 en 12 november zijn er 2 volle zalen. Ze komen voor de muziek en het toneel.
We sluiten het jaar af met een kerstavond in Everdingen. Dirigent Hans Oord heeft voor deze gelegenheid de kerstnummers geschreven en het was een geslaagde avond met gedichten en een kerstverhaal door de Vrouwen.

2012
Het jaar dat de 2e CD gepresenteerd wordt. Dit evenement vind plaats op 29 april, het Oranjefeest in Rijswijk. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de dirigent Hans Oord. In de verzorgingshuizen verzorgen wij weer heerlijke gezellige avonden.
Bij de uitvoeringen zijn dit jaar de kaarten beperkt en wij moeten dan ook verschillende mensen teleurstellen. In 2013 gaan we naar 3 avonden. De vrijdag avond komt daar dan bij echter zonder dansmuziek. Het jaar 2012 sluiten we af door medewerking te verlenen aan de kerkdienst op 24 december in de kerk in Rijswijk.

2013
Vanaf januari gaan we verder met een andere drummer (wegens gezondheid). Daarna keert hij weer terug en begint met het regelen van geluid en het zingen gaat hem weer goed af. In juni zijn we weer volop bezig voor het programma van de uitvoering. Het worden dit jaar 3 avonden, de vrijdagavond komt daarbi,j met muziek en toneel. In juli hebben we een serenade gebracht bij onze sponsor de Fam. van Os. Zij waren namelijk 50 jaar getrouwd. Daarna vakantie en vanaf september flink oefenen voor de uitvoering. Op de uitvoering huldiging van Henny, 45 jaar lid en Hilda & Corrie van Kuijl, 25 jaar lid. Op 21 november maakt de voorzitter (na 15 jaar) bekend niet meer herkiesbaar te zijn bij de eerstvolgende ledenvergadering in januari 2014. Een week later komt de dirigent met de mededeling te stoppen. Het jaar wordt afgesloten in Verzorgingshuis Oranjehof te Buren en verzorgingshuis Elim te Ochten met een gezellig kerstoptreden.

2014

In januari zijn we begonnen met een nieuwjaarsborrel c.q. open podium bij Fred van Dalem (onze drummer). Een hele gezellige middag. Hij bood zijn locatie aan waar hij zijn draaiorgels maakt/repareert en samen met zijn vrouw zorgde hij voor een natje en droogje.

In het voorjaar hebben we officieel afscheid genomen van onze dirigent Hans Oord. Na veel zoeken hebben we een nieuwe dirigent gevonden dhr. Piet Schiltman, die door zijn drukke werkzaamheden pas 1 september kon beginnen. Hij heeft samen met ons naar de uitvoeringen in november toegewerkt en het resultaat mocht er wezen.We hebben evenals vorig jaar 3 uitvoeringen gehouden.Het thema was "leukste muziek van de afgelopen 5 jaar" als dank aan Hans Oord. Natuurlijk ook weer aansluitend een heerlijk blijspel "Gerda draait door". Dit keer met drie debutanten, maar het toneelstuk was een waar succes. Op de zaterdagen was er bal na met de ene avond een band, de andere avond DJ Marius. Met ingang van deze avonden dragen we onze nieuwe outfit.

Op koningsdag hebben we met een kraam op de markt in Rijswijk gestaan. Geprobeerd om een extraatje in de verenigingskas te krijgen door middel van verkoop van 2e hands spulletjes. Een leuke dag met medewerking van enthousiaste leden/aanhang. Afgesloten met 's middags een optreden in de tent.

Op 12 juli 2014 is dhr. van Triest overleden (vader van Henny Ahlers). Dhr. van Triest heeft destijds lang in het bestuur gezeten en veel voor de vereniging betekend.

In oktober hebben we gespeeld voor de fam. Stam tijdens hun feestelijke bijeenkomst in Ochten.

29 november 's middags gespeeld in de Rozenhoek te Ravenswaay i.v.m. 50-jarig bestaan van "de Rozenhoek".

Na een jaar vol optredens hebben we dit afgesloten in de Prot. Kerk van Rijswijk door medewerking te verlenen aan de kerstnachtdienst.

2015

In 2015 traden de Melodica's 10 keer op in diverse verzorgingshuizen in de regio.

In februari 2015 bestonden de Melodica's 55 jaar!

Op 13 juni 2015 kregen alle leden met hun partner, als blijk van waardering, een gezellig avondje aangeboden in het Chinees Indisch Wokrestauarant de Leli in Wadenoijen.

26 april was er een optreden van de Melodica's in de feesttent op de tradionele jaarmarkt in Rijswijk.

Op 29 augustus traden de Melodica's op in Est tijdens de jaarlijkse braderie.

Ruim voor de jaarlijkse uitvoering van de Melodica's heeft het bestuur veel aktiviteiten op touw gezet om het 55-jarig jubileum uitbundig te vieren. Verdeeld over 3 avonden in november 2015 hebben De Melodica's voor ruim 450 belangstellenden een mooi concert en toneel neergezet. Veel donateurs en sponsers waren hierbij aanwezig. De gemeente werd vertegenwoordigd door burgemeester de Boer en diverse vertegenwoordigers van zusterverenigingen waren eveneens aanwezig. Het toneel omgetoverd in kasteel Schönbrunn en belangeloos geschilderd door de dames van den Berg was een lust voor het oog. Daarbij opgeteld de mooie outfit van de Melodica's en goed uitgevoerde muziek, vlot gepresenteerd door Margo en vergezeld met 2 geweldige trompettisten, Tim van Wees en Eric van Wijk, maakte het plaatje compleet. De Melodica's stonden onder leiding van onze dirigent Peter van Riessen.

Het laatste optreden in 2015 was op 16 december in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede. Dit was een kerstspecial. Begeleidt door Damiën, drum en Tim, trompet. Bewoners en vrijwilligers waren zeer enthousiast over het optreden. 

2016-2020

In de jaren 2016 tot 2020 hebben we jaarlijks onze uitvoeringen gehouden, voorzien van een mooi muzikaal gedeelte en een gezellig toneelstuk.
We doen ons best om er gezellige oefenavonden van te maken en onze leden te behouden.
Gezelligheid blijft bij onze vereniging voorop staan.
 
Vervolg op deze geschiedenis vindt u bij tabblad 'Nieuws'.
 
 
Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur van De Melodica's is als volgt opgebouwd:

Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Henny Ahlers Voorzitter 0345-558999 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Vacant Secretaris    
Lida Termeer Penningmeester 06-12528442 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Margriet Peterse Bestuurslid 0345-531577  

 

Dirigent

Peter van Riessen

 


(c) De Melodica's 2024